Hængekøjetræ

Fra SPJDRpedia

Et anderledes pioneringsprojekt der kombinerer glæden ved at overnatning i højden, overnatning i det fri og det store symaskine kørekort.

Hængekøjetræ

Prototype af en færdig hængebivuark testes af et modigt stabsmedlem.

Denne aktivitet blev lavet som kombineret et pioneringsprojekt- og projektdag for seks patruljer på Roland 1. Efter introduktion og gennemgang af en bygget prototype skulle patruljerne selv projekterer materialer og disponere byggearbejdet.

Nedenstående følger en overordnet vejledning, minutprogram for aktiviteten og udleverede arbejdsark til patruljerne.

Fremgangsmåde

Ved på forhånd udpegende steder skal patruljen konstruere deres hævede overnatningssted. Der vil være tale om to forskellige dristige modeller: Et hængekøjetræ med en-personskøjer eller den mere sociale udgav med fler-personerskøjer. Begge modeller har samme grundkonstruktion, bestående af tre huller og tre opretstående nedsænkede rafter og tre overliggere i ca. 2 meters højde

Raftekonstruktion

Grundkonstruktion laves, med boring af huller og nedsænkning af rafter. Efter behov bindes midlertidige klatrerafter på, så der opnås stabilitet og en behagelig arbejdshøjde. De tre tværliggere bindes på i ca. 1,80 meters højde. Der skal tages hensyn til tværliggernes længde i forhold til patruljemedlemmernes højde. Der skal endvidere være overskud til at fastgøre hængekøjer og/eller rafter til hængebivuak.

Hængekøje-konstruktion

  1. Udskær presenning og anvend gaffatape efter anvisningerne 150 x 210 cm.
  2. Gaffes langs alle kanter.
  3. De to langsider syes sammen.
  4. Efter syning vendes vranges ud.

Færdigt hængekøjetræ klar til overnatning :)

Øvrigt

Den færdige konstruktion justeres og stabiliseres yderligere efter behov. Det tilrådes at enderne af de rafter der bærer hængekøjerne er lange nok til at kunne mødes og danne en trekant i enderne. Det er oplagt at tænke overdækning af hængekøjetræet, dette kunne gøres ved at bruge kortere opretstående rafter eller gøre plads til en overligger.

Hængekøjetræet var et kombineret pioneringsprojekt og projektdag på Roland 1 kurset afholdt på Arresø Centret i 2009. Aktiviteten er udviklet af Mikkel Svarre og Casper Rasmussen.