Google SketchUp

Fra SPJDRpedia
Byggeskitse af spejderlounge fra SEE 20:10 tegnet i SketchUp. Du kan selv hente originalfilen Fil:Spejderlounge.skp.

Google Sketchup er et simpelt CAD 3D-tegneprogram, der er ideelt til at tegne bygninger eller konstruere byggeskitser. Et CAD 3D-tegneprogram er et vigtigt værktøj for den entreprenante og innovative spejder. Programmet kan bruges til at tegne målfaste tegninger og afprøve forskellige konstruktioner inden man tager fat ude i virkeligheden.

Eksempel på brug: Programmet er blevet brugt i forbindelse med skitsering og visionalisering af idéer til brug i spejderarbejdet. Man kan fx lave skitser af indgangsportaler eller udseendet af gruppens plads på en landslejr.

Du kan læse mere om Google SketchUp, og downloade en gratis version af programmet på sketchup.google.com.