Danske Baptisters Spejderkorps

Fra SPJDRpedia
Danske Baptisters Spejderkorps' korpsmærke

Danske Baptisters Spejderkorps, i daglig tale Baptistspejderne, er et selvstændigt spejderkorps, der blev stiftet i 1930. Korpsets formål er at give børn og unge mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé.

Korpsets arbejde er baseret på kristne værdier og en del af formålet er også, at børn og unge skal høre om den kristne tro. De lokale kredse arbejder ud fra menigheder tilknyttet frikirken Baptistkirken i Danmark.

Du kan læse, hvordan man bliver baptistspejder her: http://baptistspejder.dk/foraeldre/bliv-spejder/, eller se, hvor vi har spejderkredese her: http://baptistspejder.dk/foraeldre/hvor-er-vi/.

Kort om os

Sådan er vi

Hos Baptistspejderne er vi omkring 1100 spejdere fordelt på 23 lokale kredse. Kredsene arbejder typisk med en opdeling i "enheder", opdelt efter alder: 5-7 år ("Klyngen"), 7-10 år ("Flokken"), 10-13 år ("Troppen"), 13­-17 år ("Gruppen") og over 17 år ("Rover").

Opdelingen er vejledende og tilpasses de lokale forhold. De senere år er mange spejderkredse begyndt at lave "Familiespejd" som er spejderarbejde med forældre (eller bedsteforældre) for de mindste børn. Også her tilpasses aktiviteterne de lokale forhold.

Det lokale arbejde

I den lokale kreds er det Kredsrådet, der består af repræsentanter for førere, forældre og den lokale baptistmenighed, der er ansvarligt for kredsens arbejde. I det daglige ledes kredsen af en eller flere kredsførere. Baptistspejdernes aktiviteter er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde.

Arbejdet på landsplan

På landsplan ledes korpset af et korpsråd og to spejderchefer. Korpsets øverste myndighed er Førerstævnet, den årlige "generalforsamling", der afholdes over en weekend hvert foråret. Alle førere over 15 år kan deltage med stemmeret. Der er således direkte demokrati hos Baptistspejderne, og selv de yngste førere har direkte indflydelse på beslutningerne i korpset.

Internationale forbindelser

Spejderkorpset deltager i det verdensomspændende spejderarbejde igennem de to verdensorganisationer WAGGGS for pigerne (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM for drengene (World Organization of the Scout Movement).

Historien - meget kort

De første pionerer

Københavns 1. telthold på landslejr i 1932: Begge kredse i korpset - Odense og Københavns 1. - deltog!

I 1951 udkom "Spejderdage": En fantastisk spejderbog efter datidens - og såmænd også nutidens - målestok. Skrevet af H.C. Barkan, der i mange år var synonym med Baptistspejderne. Vi har lånt H.C. Barkans indledende afsnit om historien: Spejderbevægelsens historie indenfor Det danske Baptistsamfund begyndte allerede omkring 1920. I forskellige af menighederne indså man betydningen af spejder-arbejdet eller i alle tilfælde et uniformeret arbejde som middel til at knytte de større børn til søndagsskole og menighed. Flere steder oprettedes omkring 1922—25 spejdertroppe under Det danske Spejderkorps og med tilknytning til den stedlige baptistmenighed. Karakteristisk for de følgende 20 år er måske dette lille træk fra en af menighederne: Søndagsskolelærerne havde vedtaget at oprette et uniformeret drengearbejde, begyndelsen blev gjort, man tog på ture og lejre, men drengene var ikke tilfredse hermed, de ville være spejdere, og resultatet blev, at troppen blev tilsluttet Det danske Spejderkorps. Flere steder gik spejderarbejdet nu godt i nogle år, men efterhånden blev det desværre således, de fleste steder, at tilhørsforholdet til menigheden slappedes, og omkring 1929 var enhver forbindelse mellem spejdertroppene og menigheden afbrudt. Enkelte af troppene fortsatte at eksistere under Det danske Spejderkorps og består endnu.

Henvisning til mere om Baptistspejdernes historie

Du kan læse meget mere om spejderkorpsets historie på vores hjemmeside www.baptistspejder.dk På historiesiden finder du også mere detaljerede "nedslag" i historien for hver 10 års periode og du finder korpsets historiebog (i pdf-forma) fra 75-års jubilæet: "75 spejderår"

Spejdere er specielle!

Lidt om lov, løfte og Baptistspejdernes vision

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden-Powell mente, at der skulle være noget helt specielt ved spejderne. Man skulle ikke kun kende spejdere på uniformen og på deres aktiviteter, men også på deres væremåde. Spejderlov, spejderløfte og motto er fælles for alle spejdere i hele verden. Ordlyden er ikke præcis den samme fra sted til sted, men grundlaget er det samme og et udtryk for, at vi som del af den internationale spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de samme idealer uanset nationalitet, hudfarve og tro.

Til lov, løfte og motto har Baptistspejderne tilføjet en vision, der lyder: "Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber". Vi håber, det giver mening for dig - og dit barn.

Du kan læse meget mere om at være spejder - og hvad begreberne lov og løfte betyder for os på vores webside: http://baptistspejder.dk/foraeldre/