Blender

Fra SPJDRpedia

Blender er et open source 3D modellerings-program. Det kan hentes på blender.org, hvor der også findes introduktion-videoer og en wiki.

Det er udfordrende at tegne i 3D. Først og fremmest skal man navigerer rundt i 3D rum på en flad 2D skærm. Så skal man manipulere forskellige 3D former, indsætte lyskilder, designe formernes overflader, fremkalde billeder af den færdige opstilling, og så til sidst redigere de fremkaldte billeder.

Det hele kompliceres yderligere af at Blender også kan lave animationer i 3D, og selv klippe 3D animationerne sammen med optagne film.

I det hele taget er Blender et meget kompliceret, men også meget kraftigt værktøj. Derfor kan det også være svært at komme i gang med det.

Jeg mener det letteste er at følge denne serie af instruktionsvideoer:

Her lærer man hvordan det hele fungerer, godt nok til at kunne tegne i 3D, designe overflader, sætte lys og fremkalde billeder.

Downloads