Arduino

Fra SPJDRpedia
En Arduino Uno fra 2005

Arduino er en italiensk udviklet mikrokontroller, som gør det let at sammenkæde den digitale og den virkelige verden. Arduino bruges af kunstnere, børn, radio-amatører og mange flere til at bygge alt fra små robotter[1], digtiale kunstværker [2], digitale instrumenter[3], osv.

Fordi få spejdere har stor erfaring med at bygge og lege med elektronik er artiklen bygget op som en stille og rolig, trinvis guide til mikrokontrollere og Arduino.

Hvad er en mikrokontroller?

Hvis man ikke kender en mikrokontroller kan det måske være svært helt at forstå, hvad en Arduino egentlig kan.

Herunder er en kort introduktionsvideo, hvor en Arduino programmeres til at blinke med en lysdiode. Se den for at få en ide om hvad Arduinonen helt præcist kan.

Hvad kan en Arduino gøre for os spejdere?

Der er rigtig meget potentiale i at bygge den digitale verden sammen med den virkelige. For det første kan det kan være enormt motiverende og inspirerende for seniorspejderne at bygge deres egen båltænder, der aktiveres med en mobiltelefon. Og for det andet er den digitale verden kommet for at blive! Jo bedre udrustet spejdere er til at forstå og navigere i den, jo bedre rustet er de til fremtiden.

Arduino gør det også muligt at kæde lejrlivet sammen med teknologien. Et udmærket eksempel på et inspirerende Arduino-projekt er den omvendte geocache.

Hvordan kommer vi i gang med Arduino?

Arduino er ikke svært ,men kræver at du kender Ohms lov og har prøvet et lodde en eller to gange tidligere. Du skal helst også kunne lidt engelsk da de fleste bøger og hjemmesider er på engelsk.

Den letteste måde at komme i gang på er at købe en samlet start-pakke (Let-elektronik electrozone.dk).

Derudover er det en god ide at kigge på Arduinos hjemmeside, og i en introduktionsbog. En god bog er klassikeren "Getting started with Arduino" (Let-Elektronik, Elextra, electrozone.dk)

Yderligere læsning

Henvisninger