Apostolsk velsignelse

Fra SPJDRpedia

Den apostolske velsignelse findes i Bibelens Ny Testamente -- nemlig i Paulus' Andet Brev til Korintherne, kapitel 13, vers 13. Den lyder:

Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.

Paulus afslutter normalt sine breve med ønsket: Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer!, men netop i andet korintherbrev gør han ekstra meget ud af sin hilsen.