Semafore

Fra SPJDRpedia
Skift til: Navigation, Søgning

Semafore er en simpel og udbredt metode til at sende beskeder over længere afstande ved hjælp af to signalflag. Flagenes stilling afslører, hvilket bogstav der sendes. Signalering med semafore er fire gange hurtigere end at sende morse med signalflag.

Semafore kræver at afsender- og modtagerstation kan se hinanden. Det ideelle er at afsenderposten består af to personer, hvor en person læser beskeden op, og den anden sender. Ligeledes kan modtagerposten bestå af to personer, hvor en person aflæser semafore-tegnene og den anden skriver beskeden ned.

Det tager tid at lære semafore. Man skal nemlig kunne huske alle 30 tegn hurtigt nok til at aflæse en besked direkte.

For at øve sig, kan man starte med et meget langsom signalt, hvor man tegner flagstillingerne på en blok papir, og bagefter oversætter beskeden. Derefter går man over til at oversætte live fra et langsomt signal, og til sidst kan man langsomt øge hastigheden, indtil man er lynende hurtig.

Tegn

Der findes forskellige konventioner til semafore alt efter hvor præcist og kompliceret man ønsker at gøre det. Her viser vi tegnene set fra modtagerens synspunkt. Hvis du skal sende semafore, skal du altså spejlvende tegnene.

Begrænset tegnalfabet

De mest almindelige tegn er disse (med nogle bogtaver udeladt, så man ikke skal huske for meget):

Semafore.svg

Derudover kan man sende tal. Et tal markeres med tre C'er. Derefter bruger man:

A for 1 D for 4 G for 7
B for 2 E for 5 H for 8
C for 3 F for 6 IJ for 9

Tallet 0 sendes som et K.

Engelsk tegnalfabet

Det internationale semafore-system ser noget anderledes ud. A'et er nederst, og D'et er her en position direkte over hovedet.

Disse 30 semafore-tegn er set fra modtagerens synspunkt. Skal du sende semafore, skal du altså spejlvende hvert tegn.

Personlige værktøjer
Navnerum

Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer