Kort

Fra SPJDRpedia
Skift til: Navigation, Søgning
Kort bruges ofte, som her, sammen med et kompas.

Et kort er en repræsentation af et geografisk område.

Kort bruges i spejdersammenhæng sammen med et kompas som et uundværligt redskab i forbindelse med fx. o-løb.

Indholdsfortegnelse

Kort-typer

Topografiske kort

Topografiske kort er typisk med stor detaljeringsgrad og indeholder informationer i form af højdekurver, typer af bevoksning, og en lang række signaturer der angiver alt fra kirker til vindmøller og radiomaster. Topografiske kort findes i forskellige målestok, de mast anvendte i spejder er topografiske landkort i målestok: 1:25.000 (4-cm-kort), 1:50.000 (2-cm-kort) og 1:100.000 (1-cm-kort). I Danmark har Geodatastyrelsen et omfattende udvalg af topografiske kort og står løbende for at opdatere disse.

O-løbskort

Til o-løb laves der kort, der er endnu mere detaljerede end alm. topografiske kort. O-løbskort findes over nogle udvalgte steder i Danmark og er typiske i følgende målestok: 1:5.000, 1:10.000 eller 1:15.000. O-løbskort kan typisk købes hos din lokale orienteringsløbs-klub eller fx. Dansk Orienterings-Forbund.

Vejkort

Vejkort der typisk er designet til brug til orientering i bil. Indeholder langt fra samme grad af detaljer som fx. topografiske kort. Vejkort er bla. udbredt i målestok 1:200.000 til 1:500.000. Bl.a. KRAK laver vejkort.

Søkort

Søkort er, som navnet indikerer, kort over havet og kyster. På søkort findes en række nyttige informationer til færden på havet: dybdeangivelse, sømærker, bøjer og faste punkter på land, der er synlige fra havet. Der findes normalt ikke søkort over søer og åer, hvorimod blandt andet Limfjorden er dækket af søkort. I Danmark vedligeholdes søkort også af Geodatastyrelsen, men modsat topografiske kort er søkort ikke gratis.

Nyttige online kort-ressourcer

OpenStreetMap

OpenStreetMap er et frit og gratis stykke kortmateriale, der hele tiden udbygges af brugerbidrag (ligesom denne wiki). Finder du mangler eller fejl kan du selv rette kortet direkte i din browser til glæde for andre brugere.

Besøg OpenStreetMaps hjemmeside

Google Maps

Global ressource med kort og luftfotos over det meste af verden. For mange det primære værktøj hvad angår elektronisk arbejde med vejkort. Google Maps har ikke topografiske kort men har dog terræn-kort, hvor der kan ses bevoksning mm. Google har også Google Streetview der giver brugere adgang til en omfattende mængde 360 graders billeder taget på gader og stier. Googles detaljerede luftfotos er også rigtig nyttige for spejdere.

Se mere på: Google Maps

Historisk Atlas

Historisk Atlas indeholder en stor mængde kortmateriale over Danmark. Noget af materialet er helt tilbage fra 1500-tallet. Mange timers underholdning for kort-/historienørder.

Se mere på: historiskatlas.dk

Geodatastyrelsen

Hovedartikel: Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsens hjemmeside man gratis downloade opdateret kortmateriale over Danmark. Siden indeholder bl.a. topografiske landkort i målestok 1:25.000 (4cm-kort), 1:50.000 (2cm-kort) og 1:100.000 (1cm-kort), disse tre korttyper er nok de mest anvendte kort indenfor spejder.

Kort kan downloades her: download.kortforsyningen.dk

K.Pegel - topografiske kort

Hovedartikel: K.Pegel

På denne side kan man meget let finde det kort, som man gerne vil have, og man kan zoome ind, så man kan bruge det til små spejdere, der skal forstå et meget begrænset område, og som ikke har brug for fast målestok, men bare skal vænne sig til kort og de signaturer, der anvendes på de topografiske kort.

Se mere på [1]

Nyttige kort-apps til smartphone/tablet

  • Google Maps
  • Google Earth
  • Historisk Atlas
  • Locus
  • ViewRanger GPS

GIS

GIS (Geografisk InformationsSystem) er programmer, som kan behandle kortmateriale og lave valgfrie visninger. GIS-software kan bl.a. bruges til at vise kortdata fra Geodatastyrelsen. Du kan for eksempel lege med det gratis Quantum-GIS (QGIS).

Personlige værktøjer
Navnerum

Varianter
Handlinger
Navigation
Værktøjer